DISCLAIMER


Op het gebruik van deze website (coupe-fiat.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Coupe Fiat Nederland streeft ernaar op deze website altijd juiste informatie aan te bieden. echter word de content van coupe-fiat.nl samen gesteld door haar leden, en staat Coupe Fiat Nederland niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op de website. Juridische informatie van haar leden of coupe fiat nederland kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies en mag zodoende ook niet aanvaard worden als zijnde waarheid.

Aan informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Coupe Fiat Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Coupe Fiat Nederland en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Coupe Fiat Nederland garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Coupe Fiat Nederland te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Coupe Fiat Nederland heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Coupe Fiat Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Coupe Fiat Nederland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Coupe Fiat Nederland daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Groeps aankoop

Groeps aankopen worden vaak gedaan door leden onderling, coupe-fiat.nl onthoudzich van aansprakelijkheid bij deze actiefietijden.

Handel

Verkopen en kopen is toegestaan via het forum echter onthouden de beheerders van coupe-fiat.nl zich van enige aansprakelijkheid.

Cookie beleid

 
Wat zijn cookies?
 
Waar gebruiken wij de cookies voor?
 
Gebruikte cookies op onze website
 
Cookievoorkeuren beheren
Cookie instellingen

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. Hierdoor kunt u de cookie-toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming meteen intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteuningsdocumenten over het beheren en verwijderen van cookies uit de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, gelief de browser documentatie te raadplegen. 

 

Laatst gewijzigd: 17-12-2022