Nokkenasversteller

da vinci rider
Gebruikers

Offline

Geregistreerd: 06-05-2013
Posts: 133

Nokkenasversteller.

Om een hoog vermogen bij hoge toerentallen en een hoog koppel bij lage toerentallen te verkrijgen is deze motor uitgerust met een elektronische geregelde en hydraulische bediende nokkenasversteller op de inlaatnokkenas. Dankzij deze nokkenasversteller kan de kleptiming van de inlaatnokkenas aangepast worden aan de motorbelasting. Deze parameter wordt door de MOTRONIC-regeleenheid berekend uit de informatie van de luchtkwantummeter en de toerental-/BDP-sensor. De regeleenheid kan vervolgens de magneetklep van de nokkenasversteller bedienen. De nokkenasversteller bestaat uit een mechanisme op de inlaatnokkenas dat de stand van de nokkenaspoelie ten opzichte van de nokkenas kan wijzigen. Het mechanisme wordt geregeld door een kleppenpakket dat door een elektromagneet wordt bediend. Beide zijn op het inlaatspruitstuk geplaatst. Het kleppenpakket is via kanalen verbonden met de nokkenasversteller.

De nokkenasversteller werkt als volgt: bij een koelvloeistoftemperatuur lager dan 40 graden Celsius en een motortoerental op stationair of boven 4800/min., is de elektromagneet (1) niet bekrachtigd. Het kleppenpakket (2) wordt door de veer (3) omhoog gedrukt, waardoor er geen olie via kanaal (A) naar de nokkenasversteller wordt gevoerd. In dit geval blijft de kleptiming van de inlaatkleppen ongewijzigd. Bij een koelvloeistoftemperatuur boven 40 graden Celsius, toerental hoger dan stationair en lager dan 4800/min. en een gasklepopening groter dan 8 graden, wordt de elektromagneet (1) bekrachtigd en het kleppenpakket (2) naar beneden gedrukt. Daardoor kan de olie uit kanaal (A) kanaal (B) en vervolgens, via een inwendige boring, kanaal (C) bereiken.

Vanaf kanaal (C) kan de olie uitsluitend worden afgevoerd via de bovenste boring naar kanaal (D), waardoor de olie naar de nokkenasversteller wordt gevoerd omdat het kleppenpakket (2) de afvoerboring (E) afsluit. Via de kanalen (D) en (F) bereikt de olie kamer (G). De olie in kamer (G) drukt plunjer (4) axiaal in de richting van de motor. Omdat de plunjer (4) op de buitenzijde is voorzien van een schuine vertanding, wordt de axiale beweging ook omgezet in een draaiing rechtsom (gezien vanaf de distributiezijde). Deze draaiing wordt via rechte spiebanen ook overgebracht op tandwiel (5) van nokkenas (6). Op deze wijze wordt de kleptiming van de inlaatkleppen 9 graden versteld. Als de bekrachtiging van de elektromagneet wordt onderbroken, keert het kleppenpakket (2) terug in de beginstand. Hierdoor wordt de olietoevoer naar kamer (G) onderbroken en wordt de olie uit kamer (G) naar de afvoer gedrukt door de veer (7). Een hulpkanaal verzorgt de smering van de nokkenasversteller als het systeem buiten werking is. De overtollige olie in kamer (H) van de elektromagneet wordt eveneens afgevoerd naar afvoerboring (E).

Recovery.

Bij een storing in de magneetklep, schakelt de regeleenheid de vermogenseindtrap (driver) uit.


Schematische werking van de nokkenasversteller.
scannen0004.jpg

1. Elektromagneet.
2. Kleppenpakket.
3. Drukveer.
4. Plunjer.
5. Tandwiel.
6. Nokkenas.
7. Drukveer.
8. Accu.
9. Relais van inspuiting/ontsteking.
10. Bedieningsrelais magneetklep nokkenasversteller.
11. Regeleenheid voor inspuiting/ontsteking.
12. Start-contactslot.


Bron: "La Bruta Bellezza", met dank aan Henk Abbes.

Laatst bewerkt door da vinci rider (21-10-2017 16:42:13)005_24906_2.jpg